459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Posttraumatická stresová porucha, PTSP

Popis posttraumatické stresové poruchy

Fyziologie (jak to má fungovat)

Stresová reakce je fyziologickou reakcí na zátěž. Tělo je připraveno na reakci: boj nebo útěk. Podnětem může být tělesné i duševní ohrožení nebo poškození. Vybuzení těla způsobuje vyplavení hormonu adrenalinu, který zvyšuje napětí ve svalech, zvyšuje kapacitu plic, rozšiřuje zorničky pro lepší vidění. Po fázi aktivace přichází útlum a regenerace organizmu.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Posttraumatická stresová porucha je přehnanou reakcí na závažný stres. U pacientů nedochází k fázi adaptace a přijetí traumatického zážitku. Postižení prožívají situaci opakovaně, vyhýbají se místům a situacím událost připomínající.

Příčiny

  • náhlá, život ohrožující událost a jí zanechaná traumatická stopa
  • událost narušující psychickou integritu

Příznaky

Rozvíjí se chronický strach, neklid, úzkost, fobie, deprese. Tělesnými projevy jsou poruchy spánku (nespavost), poruchy soustředění, koncentrace, pozornosti, paměti. Dále se může objevit dezorientace, nadměrná úleková aktivita, apatie nebo naopak hyperaktivita.

Komplikace

  • vznik deprese, úzkosti, fobie

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léčba spadá do oboru psychologie, psychiatrie.

Léky

Moderní medicína nabízí i léky: antidepresiva, benzodiazepiny, anxiolytika.

(Informační zdroje stránky)